ფასები

შეკვეთის ღირებულების განსაზღვრა

თარგმნის ღირებულების დადგენა ხდება სიმბოლოების დათვლის პრინციპითა და დოკუმენტის სირთულის მიხედვით.

ნებისმიერი ენის შემთხვევაში ფასები მოცემულია 2000 სიმბოლოზე, Space-ების გარეშე.

გვერდებისა და სიმბოლოების  რაოდენობის დათვლა და ფასის განსაზღვრა  ხდება შემდეგი ფუნქციით : Review > Word Count > Characters ( no spaces). 

                                     

 

ჩვენს მუდმივ პარტნიორებზე ვრცელდება ფასდაკლება ნებისმიერი სახის მთარგმნელობით მომსახურებაზე!
 
ქართულიდან - ინგლისურზე
სტანდარტული ტექსტი 15 000-მდე სიმბოლო  15 ლარი
15 000-ზე მეტი სიმბოლო 12 ლარი
სამედიცინო ან ტექნიკური ტექსტი

15 000-მდე სიმბოლო 17 ლარი
15 000-ზე მეტი სიმბოლო 15 ლარი

ინგლისურიდან - ქართულზე
სტანდარტული ტექსტი  15 000-მდე სიმბოლო 12 ლარი
15 000-ზე მეტი სიმბოლო 10 ლარი
სამედიცინო ან ტექნიკური ტექსტი

15 000-მდე სიმბოლო 15 ლარი
15 000-ზე მეტი სიმბოლო 12 ლარი

 
ქართულიდან - რუსულზე
სტანდარტული ტექსტი  15 000-მდე სიმბოლო 12 ლარი
15 000-ზე მეტი სიმბოლო 10 ლარი
სამედიცინო ან ტექნიკური ტექსტი

15 000-მდე სიმბოლო 15 ლარი
15 000-ზე მეტი სიმბოლო 12 ლარი


რუსულიდან - ქართულზე
სტანდარტული ტექსტი  15 000-მდე სიმბოლო 11 ლარი
15 000-ზე მეტი სიმბოლო 9 ლარი
სამედიცინო ან ტექნიკური ტექსტი 15 000-მდე სიმბოლო 12 ლარი
15 000-ზე მეტი სიმბოლო 10 ლარი

ინგლისურიდან - რუსულზე და პირიქით
სტანდარტული ტექსტი  15 000-მდე სიმბოლო 17 ლარი
15 000-ზე მეტი სიმბოლო 15 ლარი
სამედიცინო ან ტექნიკური ტექსტი 15 000-მდე სიმბოლო 19 ლარი
15 000-ზე მეტი სიმბოლო 17 ლარი