შეკვეთის ღირებულების განსაზღვრა

თარგმნის ღირებულების დადგენა ხდება სიმბოლოების დათვლის პრინციპითა და დოკუმენტის სირთულის მიხედვით.

ნებისმიერი ენის შემთხვევაში ფასები მოცემულია 2000 სიმბოლოზე, Space-ების გარეშე.

გვერდებისა და სიმბოლოების  რაოდენობის დათვლა და ფასის განსაზღვრა  ხდება შემდეგი ფუნქციით : Review > Word Count > Characters ( no spaces). 

 

ქართულიდან – ინგლისურზე

სტანდარტული ტექსტი 

15 000-მდე სიმბოლო

20 ლარი

15 000-ზე მეტი სიმბოლო

15  ლარი

სამედიცინო ან ტექნიკური ტექსტი

15 000-მდე სიმბოლო

25 ლარი

15 000-ზე მეტი სიმბოლო

20 ლარი

 

ინგლისურიდან – ქართულზე

სტანდარტული ტექსტი 

15 000-მდე სიმბოლო

20  ლარი

15 000-ზე მეტი სიმბოლო

25  ლარი

სამედიცინო ან ტექნიკური ტექსტი

15 000-მდე სიმბოლო

25 ლარი

15 000-ზე მეტი სიმბოლო

20 ლარი

 

ქართულიდან – რუსულზე

სტანდარტული ტექსტი 

15 000-მდე სიმბოლო

20  ლარი

15 000-ზე მეტი სიმბოლო

15  ლარი

სამედიცინო ან ტექნიკური ტექსტი

15 000-მდე სიმბოლო

25 ლარი

15 000-ზე მეტი სიმბოლო

20  ლარი

 

რუსულიდან – ქართულზე

სტანდარტული ტექსტი 

15 000-მდე სიმბოლო

20  ლარი

15 000-ზე მეტი სიმბოლო

15 ლარი

სამედიცინო ან ტექნიკური ტექსტი

15 000-მდე სიმბოლო

25  ლარი

15 000-ზე მეტი სიმბოლო

15  ლარი

 

ინგლისურიდან – რუსულზე და პირიქით

სტანდარტული ტექსტი 

15 000-მდე სიმბოლო

25   ლარი

15 000-ზე მეტი სიმბოლო

20  ლარი

სამედიცინო ან ტექნიკური ტექსტი

15 000-მდე სიმბოლო

27  ლარი

15 000-ზე მეტი სიმბოლო

22  ლარი