×

ნათარგმნ მასალას მუდმივად ამოწმებს ჩვენი გუნდი გრამატიკული თუ სტილისტური გამართულობის უზრუნველსაყოფად.

შეუკვეთე თარგმანი ვებსაიტიდან

მომსახურების მისაღებად თარგმნი შეგიძლიათ ატვირთოთ ვებსაიტზე ან დოკუმენტი გამოგვიგზავნოთ ელექტრონულ ფოსტაზე: info@mitargmne.ge