×

წინასწარ დადებული შეთანხმების საფუძველზე იღებთ ჩევნს მომსახურებას შესაბამის განსაზღვრულ ვადებში.

შეუკვეთე თარგმანი ვებსაიტიდან

მომსახურების მისაღებად თარგმნი შეგიძლიათ ატვირთოთ ვებსაიტზე ან დოკუმენტი გამოგვიგზავნოთ ელექტრონულ ფოსტაზე: info@mitargmne.ge