×

სპეციალიზირებული ტექსტებისათვის ვიყენებთ ინდივიდუალურ ტერმინოლოგიურ ლექსიკონს, ტერმინთა უზუსტობებისა და ხარვეზების გამოსარიცხად.

შეუკვეთე თარგმანი ვებსაიტიდან

მომსახურების მისაღებად თარგმნი შეგიძლიათ ატვირთოთ ვებსაიტზე ან დოკუმენტი გამოგვიგზავნოთ ელექტრონულ ფოსტაზე: info@mitargmne.ge